Patent Yıllık Ücretleri – Kullanma Belgesi

Yıllık ücretler patent ve faydalı modellerin başvuru tarihinden itibaren koruma süresi boyunca her yıl, başvuru tarihine tekabül eden tarihe kadar ödenmesi zorunlu harçlardır.


Yıllık harçların süresi içerisinde ödenmemesi durumunda 6 ay içerisinde ek ücret ile birlikte ödenmektedir. Bu süre içerisinde de ödenmediği durumda patent hakkı sona ermektedir. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde telafi ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin patent koruması ile tekeline aldığı buluşu halkın yararına sunması gerekmektedir. Buna “kullanım” denmektedir. Buluşun kullanım zorunluluğu patent/faydalı modelin verilmesi kararının

Bültende yayımlandığı tarihten itibaren 3 yıl veya başvuru tarihinden itibaren 4 yıl içinde (hangisi daha geç sona eriyorsa) gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda bu durum, buluşun kullanımına 3 yıldan fazla ara verildiğinde de geçerli olmaktadır. Aksi taktirde 3. Kişiler buluşu kullanmak için zorunlu lisans talebinde bulunabilmektedir.

Başvuru sahibi buluşun kullanımına ilişkin beyanda bulunmaktan kaçındığında belge iptal olmamakta ancak; 3. kişilerin talebi üzerine mahkeme tarafından zorunlu lisans verilmesi kararı çıkabilmektedir.

Kullanmama beyanı ise, hak sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki ispatlanabilir ekonomik, hukuki ve teknik sebepler öne sürülerek sunulabilmekle birlikte zorunlu değildir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım