Patent Sicil Kayıt Değişiklikleri

Adres Değişikliği

Başvuru sahibinin adres değişikliğinin Türk Patent Enstitüsüne bildirilerek patent siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.


Unvan Değişikliği

Başvuru sahibi firma unvanı değişikliğinin Türk Patent Enstitüsüne bildirilerek patent siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Nevi Değişikliği

Başvuru sahibi firma unvanındaki nevi değişikliğinin Türk Patent Enstitüsüne bildirilerek patent siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Veraset ve İntikal

Başvuru sahibinin ölümü durumunda, patent/faydalı model haklarının mirasçılarına intikalinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

Devir

Başvuru sahibinin tescilli haklarının üçüncü şahıslara devredilmesidir. Belgenin devri devir sözleşmesi ile yapılır ve patent siciline kaydedilmek üzere Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilir.

Lisans

Belge kullanım hakkının (lisans) lisans yoluyla üçüncü kişilere verilmesidir. Belge üzerindeki lisansın Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilerek patent siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Uzman kadrosu ile EZEL KALİTE, başvurularınıza ilişkin sicil kayıt değişiklerinin Türk Patent Enstitüsü nezdinde dosyalanmasına ilişkin hizmet vermektedir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım