Patent Rüçhan Hakkı

Rüçhan hakkı, 20.03.1883 tarihli Paris Anlaşması ile üye ülkelerin veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş antlaşmasına üye ülkelerin vatandaşlarına tanınan bir öncelik hakkıdır.


Bu hak kapsamında üye ülkelerden birinde dosyalanan başvuru, başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, ilk başvuru tarihi geçerli olmak üzere, üye ülkelerde de korunabilmektedir. Bunun için başvurunuz ilgili ülkenin diline tercüme edilmesi, ilgili harçlarının ödenmesi ve o ülkenin mevzuatına uygun gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekecektir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım