Patent Nedir?

Patent, buluş sahiplerinin buluşlarını korumalarını ve belirli bir süre buluşları üzerinde üretme, kullanma, satma ve ithal etme gibi tekel hakkına sahip olmalarını sağlayan korumadır. Buluştan doğan tüm hakların yaratıcısı tarafından kullanılabilmesi ancak tescil işlemi ile mümkün olmaktadır. Tescilden önce ilgili patentin Patent Sorgulama yapılarak benzerlerinin olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.


Patent sisteminin, buluş sahiplerine tanıdığı tekel hakkı sonucunda elde edilen ekonomik kazançlar kişileri buluş yapmaya teşvik etmektedir. Böylece patent sistemi teknolojik inovasyonu, rekabeti, yatırımı, teknoloji transferini teşvik etmekte ve bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

Gelişmiş ülkelerin sanayi ve teknolojilerine bakıldığında yapılan ar-ge çalışmaları ve teknolojideki yeniliklerinin patent ve faydalı model tescilleri ile paralel ilerlediği göze çarpmaktadır. Her geçen gün gelişmekte olan ülkemizde de, firmaların teknolojide ilerlememelerini sağlayan AR-GE çalışmaları, dolayısı ile patent ve faydalı model tescilleri önem kazanmaktadır. Uzun süreler emek ve sermaye harcanan bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan teknolojileri korumanın yolu tescilden geçmektedir.

Ülkemizde patent tescilinin yanı sıra inceleme işlemine tabi tutulmayan fakat 6769 sayılı SMK ile araştırma sürecinden geçen, daha küçük maliyetlerde ve daha kısa sürelerde alınabilen faydalı model tescili de buluşlara koruma sağlamaktadır. Faydalı modeller özellikle bir ürün üzerinde yapılan geliştirmeleri korumak amacıyla daha çok küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tarafından başvurulan ve bu işletmelerin pazar rekabeti kazanmaları noktasında önem arz eden belgelerdir.

Buluşlarınızın patent ve faydalı model ile tescillenmesi amacıyla araştırma, patent sorgulama, dosyalama, işlemlerin takibi ve hukuki süreçlerinizde EZEL KALİTE deneyimli vekilleri ile hizmet vermektedir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım