Patent Başvuru Süreci İşlem Adımları Nelerdir?

Buluşunuzun Türkiye sınırları içerisinde korunması için Türk Patent nezdinde başvurunun dosyalanması gerekmektedir.


Bunun için yapılması gereken, buluşa yönelik bir Patent sorgulama yapılmasının ardından, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından uygulanabilmesini sağlayacak şekilde açık ve yeterli yazılması gereken “tarifname takımının” Türk Patent Kurumu nezdinde dosyalanmasıdır.

Patent işlem basamakları;
 

 • Patent Sorgulama
 • Başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde dosyalanması
 • Şekli şartlar açısından incelenmesi
 • Dünya çapında patent sorgulama yenilik vasfının araştırılması ve araştırma raporunun alınması
 • Resmi Patent Bülteni ile başvurunun ilan edilmesi (3. Kişilerin görüş bildirmesine açık olur)
 • Başvurunun patentlenebilirlik kriterleri açısından değerlendirileceği incelemeye gönderilmesi (en fazla üç kez inceleme bildirimine cevap hakkı vardır)
 • Tescil kararının verilmesi
 • Belge
 • Başvuruya patent verilmesi kararının yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde, Kişiler başvurunun patent verilebilirliğine ilişkin itirazlarını bildirebilirler. (itiraz prosedürü)
 • Kurulun patent tescilinin devamına veya patentin hükümsüzlüğüne veya bir kısmının tesciline karar vermesi

Faydalı Model işlem basamakları
 

 • Patent Sorgulama işlemi
 • Başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde dosyalanması
 • Şekli şartlar açısından incelenmesi
 • Resmi Patent Bülteninde başvurunun ilan edilmesi (3. Kişilerin görüşüne açık olur)
 • Faydalı Model Araştırma Raporu’nun alınması
 • Araştırma Raporu’nun yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde başvuru sahibi itiraz edebilir, 3.kişiler görüş bildirebilmektedir.
 • Tescil kararının verilmesi
 • Belge

Deneyimli vekilleri ile EZEL KALİTE, başvuruların tarifname takımını hazırlamakta, tescile kadar tüm işlem aşamalarını düzenli takip etmekte ve koruma süresi boyunca Türk Patent nezdinde vekilliğinizi yürütmektedir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım