Neden Patent Tescili?

Her geçen gün gelişmekte olan ülkemizde, firmaların teknolojide ilerlememelerini sağlayan AR-GE çalışmaları, dolayısı ile patent ve faydalı model tescilleri önem kazanmaktadır. Uzun süreler emek ve sermaye harcanan bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan teknolojileri korumanın yolu tescilden geçmektedir.


Patent sistemi teknolojik inovasyonu, rekabeti, yatırımı, teknoloji transferini teşvik etmekte ve bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

Aynı şekilde küçük ve orta ölçekli şirketlerin de rakipleri ile rekabet edebilmelerinin yolu tescilden geçmektedir.

Bu anlamda patent ve faydalı model tescilleri buluş sahiplerinin buluşlarını korumalarını ve belirli bir süre buluşları üzerinde üretme, kullanma, satma ve ithal etme gibi tekel hakkına sahip olmaları açısından önem arz etmektedir

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım