Neden Marka Tescili?

Marka tescili tüm dünyadaki girişimcileri ürünlerinin tanınması ve ticari kar elde ederek ödüllendirmesi vasıtasıyla teşvik eder.


Markalar tescil edildikleri ülkeler için 10 yıl boyunca korunurlar, korumanın devamlılığı için 10 yılda bir yenileme işlemi yaptırmak gereklidir.

Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren her firma ister üretim ister satış sektöründe olsun muhakkak bir marka kullanmakta ve bu marka vesilesiyle de müşterilerince tanınmaktadır.

Markayı önce tanıtmak ve daha sonra tescil ettirmek düşüncesi hak sahiplerini, haklarının kaybı ile yüz yüze getirebilmektedir.

Türk Patent Enstitüsü’nce tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.

Türk Patent Enstitüsü’nde marka tescil müracaatları başvuru tarihine göre işlem görmekte olduğundan, koruma altına alınmamış marka, hak sahibi tarafından tanıtılmaya çalışıldığı dönemde, başka bir başvuru sahibi tarafından tescil altına alınabilmekte ve bu durumda hak sahibinin yasal yollara müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekmektedir.

Böyle bir hak hırsızlığı ile karşılaşılması, gerçek hak sahibinin ya markasından vazgeçmesine ya da maddi ve manevi açıdan yıpranmasına neden olmaktadır.

Marka sahiplerinin kullanmakta oldukları markalar ile ilgili çok büyük yanılgıya düştükleri bir diğer husus da ticaret unvanlarıdır.

Ticaret unvanlarında yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla 6769 sayılı markaların korunması hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır.

İşletmelerce bu şekilde ticaret sicile kayıtlı ancak Türk Patent Enstitüsü’ ne kayıtlı olmadan kullanılan bu markalar, zaman içinde aynı ya da benzer ibareyi ticaret unvanında kullanan ya da kullanmayan başka bir işletme tarafından marka siciline tescil ettirilebilmektedir.

Marka Tescili ile Yapabilecekleriniz

  • Tescilli markanızı satabilirsiniz,
  • Kişilere devredebilirsiniz,
  • Lisans (kiraya) verebilirsiniz,
  • Rehin edebilirsiniz,
  • Teminat göstererek banka işlemlerinde kullanabilirsiniz.
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım