Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar

EZEL KALİTE Marka Tescil Ofisi gerekli olan marka tescil evrak listesi;


 • Başvurusu yapılacak markanın logo, amblem, yazı karakteri, etiketi veya ambalaj örneği
 • Vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
 • Tüzel kişi ise Faaliyet Belgesi ya da Vergi Levhası
 • Marka tescil belgesi için ödenen başvuru harcı dekontu
 • Özel kişi ise kimlik fotokopisi
 • Marka sahibinin adı ve adresi
 • Tüzel kişilikler için tam ticari ünvanı ve açık adresi
 • Gerçek kişiler için kimlik fotokopisi
 • Marka tescil başvurusunda kullanılmak üzere ticari faaliyet belgesi
 • Marka sahibini imalatçı, tüccar yada hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği dair belge (Ticaret sicili, Sanayi odası, Vergi dairesi, Ticaret odası veya Esnaf sicil kaydı)
 • Markanın temsil ettiği malların veya hizmetlerin listesi ki bu marka sınıf seçiminde kullanılacaktır
 • EZEL KALİTE Marka Tescil  Ofisi en uygun fiyatlarla yaptığı marka tescil işlemlerinizde, sizden gereken evrakları alır almaz Türk Patent Marka Tescil Ofisi  müracaatı hemen gerçekleştirerek başvurunuzu  işleme koymaktadır.
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım