Demiryolu Araçları Danışmanlığı

Demiryolu araçları ve bileşenleri üreten, bakımını yapan, montajını yapan, tasarımını yapan veya satışını yapan kuruluşların ihtiyaç duyabilecekleri her türlü kontrol, doküman hazırlama, belgelendirme sürecinde destek oluyoruz.


Demiryolu aracı ve bileşenlerinin üretimi veya tasarımı şartlarını tanımlayan standartlar içinde tüm Avrupa ve Türkiye de geçerli olan EN 15085 standart serisidir. Demiryolu sektörüne kaynaklı imalat yapan tüm kurum ve kuruluşların EN 15085 standardına göre belgeli olması beklenmektedir.

EN 15085 standardının belgelenmesinde EN 15085-2 standardı kullanılmakta ancak üretici veya tasarımcı firmaların standardın diğer bölümlerindeki şartlara göre uygulamalarını yapmaları beklenmektedir. Denetim aşamasında da standardın tüm bölümleri bir bütün olarak değerlendirilir.

EN 15085 standardı aşağıdaki bölümlerden oluşur. Belgelendirme, firmanın talebine göre birden fazla bölümü içerecek şekilde yapılmaktadır.

 • EN 15085-1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 1: Genel
 • EN 15085-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 2: Kaynak imalatçılarının kalite özellikleri ve belgelendirilmesi
 • EN 15085-3 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 3: Tasarım Özellikleri
 • EN 15085-4 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 4: İmalat özellikleri
 • EN 15085-5 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 5: Muayene, deney ve dokümantasyon

Demiryolu araçları ve bileşenleri üretimi süreci genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 • Projelendirme ve teknik şartnamenin belirlenmesi
 • Teknik gözden geçirme
 • Malzeme temini
 • Kaynakçıların belgelendirilmesi
 • Kaynak yöntem onaylarının alınması (PQR, WPS)
 • Makina ve ekipman kalibrasyonu
 • Kesme, delme, bükme gibi hazırlık adımları
 • Parçaların bir araya getirilmesi
 • Kaynak işlemi
 • Kaynak kontrolleri
 • Raporlama

Tüm bu aşamalarda sektör tecrübemiz ile hizmet vermekteyiz:

 • Sistem ve standart eğitimleri
 • Personel eğitimleri
 • Danışmanlık
 • Mühendislik hizmetleri
 • Kaynak Mühendisliği
 • Kaynak Koordinasyon Personeli
 • Doküman hazırlama
 • Şartname hazırlama veya şartnameye göre şartların belirlenmesi
 • Muayene ve Test Planı (ITP) hazırlama
 • İş yapım yöntemi (Method Statement - MS) hazırlama
 • Kaynakçıların belgelendirmesi
 • Kaynak operatörlerinin belgelendirmesi
 • Kaynak yöntem onaylarının (PQR - WPAR) alınması
 • Kaynak talimatlarının (WPS) hazırlanması
 • Makina ve ekipman kalibrasyonları
 • Personel belgelendirme
 • Üretim yöntemlerinin iyileştirilmesi
 • İç denetim
 • Ön denetim
 • Belgelendirme desteği

.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım