TSE Belgelendirme

Bir ürünün belgelendirilmesi, ürünün özel standartlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır. Bazı ürün belgelendirme sistemleri, ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik kontrolü içerir.


Ürün belgelendirme sistemleri TS EN ISO/IEC 17065 Ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için genel şartlar” standardına uygun olarak gerçekleştirilir.

Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler.

EZEL KALİTE  Ürün Belgelendirme çalışmalarının danışmanlığını TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir

tse-urun-belgesi_1.jpg
TSE ÜRÜN BELGESİ

TSE Ürün Belgesi Faydaları İmalatçılar için Müşteri güveni Pazarlama kolaylığı Sürekli gelişmeye katkı Kalitesizlik maliyetlerinde azalma Doğalgaz ve su dağıtım kuruluşları gibi uygulayıcılar için Müşteri güveni Kalite kontrol maliyetlerinde azalma Ürüne bağlı işletme maliyetlerinde azalma Standartlara uygun ürün kullanımı Kullanıcılar için Güvenli ürün kullanım rahatlığı TSE...

tse-hizmet-yeterlilik-belgesi.jpg
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi Nedir? TSE-HYB tüketiciye hizmet sunan iş yerlerinin ve sunulan hizmetin, ilgili Türk Standardı veya kriterine uygun olduğunu gösteren belgelendirme modelidir. ...

tsek-urun-kalite-belgesi.jpg
TSEK Ürün Kalite Belgesi

İçerik en kısa sürede eklenecektir. ...

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım