Sera Gazı Doğrulama ISO 14064

Sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik kapsamına giren işletmeler, yasal mevzuat ve ilgili standartlar çerçevesinde, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salınımını, karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarının hesaplanması, doğrulanması için doğrulayıcı kuruluşlardan hizmet almalıdırlar.


Kuruluşumuz; Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği ve ISO 14065 standardı gerekliliklerini çözüm ortakları ile beraber yerine getirerek

TÜRKAK'tan akredite Doğrulayıcı Kuruluş olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

EZEL KALİTE olarak, kurduğumuz bağımsız Sera Gazı Doğrulama Departmanı ile bu kapsamdaki tesislere, Sera Gazı Baş Doğrulayıcı, Doğrulayıcı ve Teknik Uzmanlarımız ile birlikte, profesyonel ve tarafsız doğrulama hizmetleri sunmaktayız.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım