Kaynaklı İmalat Belgelendirme ISO 3834

Kaynaklı ürün üreten veya proseslerinde kaynak kullanan kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyabilecekleri her türlü kontrol, doküman hazırlama, belgelendirme sürecinde destek oluyoruz.Kaynaklı ürün üretme şartlarını tanımlayan standartlar içinde dünyada en çok kabul gören ISO 3834 standart serisidir. Birçok ürün grubu ve şartnamede de ISO 3834 standardına direkt atıf yapılarak kaynak işlerinin belirli bir düzen içinde yapılması beklenmektedir.

ISO 3834 belgelendirmesi zorunlu olmamakla birlikte diğer ürün standartları için önşart veya müşteri istekleri nedeniyle sıklıkla firmaların belgelendiren talebinde bulundukları bir standarttır. Belgelendirme akredite kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

ISO 3834 standardı aşağıdaki bölümlerden oluşur. Belgelendirme, firmanın talebine göre, standardın 2, 3 veya 4. bölümlerinden birine göre yapılmaktadır.

 • ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçimi için kriterler
 • ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları
 • ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 3: Standard kalite şartları
 • ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 4: Temel kalite şartları
 • ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standardlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar
 • ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 6: ISO 3834 uygulama rehberi

Kaynaklı imalat süreci genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 • Projelendirme ve teknik şartnamenin belirlenmesi
 • Teknik gözden geçirme
 • Malzeme temini
 • Kaynakçıların belgelendirilmesi
 • Kaynak yöntem onaylarının alınması (PQR, WPS)
 • Makina ve ekipman kalibrasyonu
 • Kesme, delme, bükme gibi hazırlık adımları
 • Parçaların bir araya getirilmesi
 • Kaynak işlemi
 • Kaynak kontrolleri
 • Raporlama

Tüm bu aşamalarda sektör tecrübemiz ile hizmet vermekteyiz:

 • Sistem ve standart eğitimleri
 • Personel eğitimleri
 • Danışmanlık
 • Mühendislik hizmetleri
 • Kaynak Mühendisliği
 • Kaynak Koordinasyon Personeli
 • Doküman hazırlama
 • Şartname hazırlama veya şartnameye göre şartların belirlenmesi
 • Muayene ve Test Planı (ITP) hazırlama
 • İş yapım yöntemi (Method Statement - MS) hazırlama
 • Kaynakçıların belgelendirmesi
 • Kaynak operatörlerinin belgelendirmesi
 • Kaynak yöntem onaylarının (PQR - WPAR) alınması
 • Kaynak talimatlarının (WPS) hazırlanması
 • Makina ve kipman kalibrasyonları
 • Personel belgelendirme
 • Üretim yöntemlerinin iyileştirilmesi
 • İç denetim
 • Ön denetim
 • Belgelendirme desteği
demiryolu-araclari-danismanligi.jpg
Demiryolu Araçları Danışmanlığı

Demiryolu araçları ve bileşenleri üreten, bakımını yapan, montajını yapan, tasarımını yapan veya satışını yapan kuruluşların ihtiyaç duyabilecekleri her türlü kontrol, doküman hazırlama, belgelendirme sürecinde destek oluyoruz. ...

celik-ve-aluminyum-yapi-danismanligi.jpg
Çelik ve Alüminyum Yapı Danışmanlığı

Çelik ve alüminyum yapı veya yapı bileşenleri üretiminde ihtiyaç duyulabilecek her türlü kontrol, doküman hazırlama, belgelendirme sürecinde kurum ve kuruluşlara destek oluyoruz. ...

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım